Mijn werkmotto: Zinvol bijdragen aan een betere leefomgeving van mensen
        en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.


Procesgeograaf: het beste van drie werelden!
Bij ruimtelijke ordening en de ontwikkeling en het beheer van vastgoed wisselen project- en procesmanagement elkaar voortdurend af. Enerzijds is sturen op tijd, geld en kwaliteit noodzakelijk. Anderzijds moet er optimaal aandacht zijn voor politieke vraagstukken en sociaal draagvlak. Het lijkt dan bijna vanzelfsprekend dat uw team van professionals plezierig samenwerkt en toekomstbestendige ideeën omzet in concrete plannen. We zien vaak dat de realiteit anders is.
Bij ruimtelijke opgaven verbindt Diana Bak als procesgeograaf mensen in de organisatie met betrokkenen buiten de organisatie. Door verwachtingen te managen, eindgebruikers te betrekken en helder te communiceren brengt zij het project, het proces én uw team tot een duurzaam eindresultaat.

Cauberg 16 | 3524 LJ Utrecht | 06 51 49 19 93 | mail@dianabak.nl Ontwerp Yellow Pirates | Consultatie en Realisatie OOSTERHOFF SITE DESIGN