Werk(plek)concepten


Projectmanager Nieuwe Stadhuis, gemeente Zaanstad (oktober 2009 – februari 2010)
Projecten managen op het gebied van inrichting, gebruik en beheer van het nieuwe stadhuis, communiceren met toekomstige gebruikers (individueel en plenair), en voorbereiden en begeleiden van bestuurlijke besluitvorming.

Projectleider inrichting Stadskantoor, gemeente Enschede (november 1999 – mei 2001)
Verantwoordelijk voor de inrichting van het nieuwe Stadskantoor met flexplekken. De gemeente wilde het aantal locaties sterk terugdringen en het liefst 1 kantoor waar alle medewerkers een flexplek zouden vinden. Enschede was een van de eerste gemeenten/organisaties die koos voor het flexibele werkplekconcept. Daarmee is dit een bijzonder leerzame opdracht geweest voor alle betrokkenen. Ik was verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam Inrichting met daarin de interieurarchitect(en), communicatieadviseur en  vertegenwoordigers van diensten en afdelingen. Ook de bewaking van het inrichtingsbudget lag (deels) bij mij.


Cauberg 16 | 3524 LJ Utrecht | 06 51 49 19 93 | mail@dianabak.nl Ontwerp Yellow Pirates | Consultatie en Realisatie OOSTERHOFF SITE DESIGN