Facilitation, coaching en training


Facilitator bewonersavond Korte Akkeren, gemeente Gouda (maart – mei 2010)
Invullen voorzitterschap van bewonersavond met het thema ‘Prettig wonen doen we samen’ met deelname van burgemeester en politiekorpschef. Voorbereiden gezamenlijk met betrokken partijen (gemeente, corporaties, welzijnsorganisatie, politie).
Voor meer informatie: wijkteamkorteakkeren.nl

Procesmanager vernieuwing achterstandswijk, woningcorporatie Woonbron, Rotterdam (2008)
Begeleiden en coachen van junior projectleider die verantwoordelijk was voor vernieuwingsoperatie Schiemond (deel van Delfshaven). Faciliteren van workshops met betrokken bestuurders en medewerkers om gezamenlijk doel, resultaat en aanpak vast te stellen.
Voor meer informatie: Schiemand op facebook

Trainer projectmanagement bij diverse opdrachtgevers via p2managers (2001-2007)
Samen met collega-trainer verzorgen van trainingen projectmanagement toegespitst op doelgroep: projectleiders, teamleden, opdrachtgevers. Met name mijn ervaringen bij gemeenten en in ruimtelijke opgaven zorgden ervoor dat ik voorbeelden vanuit de praktijk kon geven waardoor het geleerde bij de deelnemers beter beklijfde.


Cauberg 16 | 3524 LJ Utrecht | 06 51 49 19 93 | mail@dianabak.nl Ontwerp Yellow Pirates | Consultatie en Realisatie OOSTERHOFF SITE DESIGN